GƯƠNG MẶT ĐẠI SỨ

#SaveMekongDelta
ĐẠI SỨ CHƯƠNG TRÌNH

Cùng các đại sứ của chương trình, chung tay lan tỏa thông điệp
#SaveMeKongDelta

RUNNER

RUNNER

ORGANIZER, RUNNER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEXUS 
18B/18 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
093 45 45 303
info@nexus.com.vn