Theo kế hoạch, vận động viên sẽ được nhận BIB chạy và bộ racekit vào ngày Expo Day. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu của một số vận động viên không thể đến trực tiếp để nhận, Ban Tổ chức xin được đăng tải form giấy uỷ quyền nhận BIB & racekit.

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐟𝐨𝐫𝐦: https://docs.google.com/forms/d/1ujsAexrygj0Nk0EvNpatWAleCqhUcwa5_-ugGpSFl1U/viewform?edit_requested=true

Hạn chót điền link: 23:00 ngày 14/07/2022

Note: Đồng đội nhận thay (Người được uỷ quyền) cần cầm theo 𝐂𝐌𝐍𝐃/ 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓/ 𝐈𝐃 có hình của mình nhé!

Nơi nhận: Khu check in (Quảng trường Hòa Bình, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

Thời gian: ngày 16/07/2022 (EXPO DAY)

Đối với VĐV đăng ký offline tại tỉnh Hậu Giang: Mục MÃ ĐƠN HÀNG (Order ID) chỉ cần ghi “VĐV Tỉnh” nhé.

Mọi người nhớ đọc kỹ quy định trước khi điền form nha.

—-

[𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑𝐈𝐙𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑𝐌]

As planned, athletes will receive their running BIB and racekit on Expo Day. However, in order to serve the needs of some athletes who cannot come directly to receive it, the Organizing Committee would like to post a form of authorization to receive BIB & racekit.

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐟𝐨𝐫𝐦: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlpEHT-9qwt1KwDfiItJqqn_Hs0FCp4Df4yjTmE19Tcmz95Q/formResponse

The Authorized need to show his/her valid government issue ID at check-in booth (Hoa Binh square, Vi Thanh city, Hau Giang province) on July 16th 2022 (the EXPO DAY)

Please read the rules in this form carefully.

DEADLINE FOR AUTHORIZATION: 23:00 ON JULY 14th, 2022