THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Thông tin giá đăng ký cá nhân, đăng ký nhóm, thay đổi thông tin đăng ký và xuất hóa đơn

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

Đối tượng áp dụng:
Tất cả các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào

ĐĂNG KÝ NHÓM
THÔNG TIN ƯU ĐÃI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEXUS 
18B/18 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
093 45 45 303
info@nexus.com.vn