BÌNH CHỌN COSPLAY 2024

 

✨TỎA SÁNG CÁ TÍNH, BÙNG CHÁY ĐAM MÊ CÙNG CUỘC THI COSPLAY VIETCOMBANK MEKONG DELTA MARATHON 2024✨

 

🎊 Bạn mong muốn khác biệt? Bạn đam mê chạy bộ? Hãy cùng nhau tỏa sáng tại cuộc thi Cosplay của mùa giải năm nay nào!!

 

💎 Giải thưởng xứng đáng dành cho 6 bộ trang phục đặc biệt nhất, có lượt bình chọn cao nhất là 1.000.000 VNĐ. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn khẳng định bản thân và chinh phục đam mê.

 

⏰Thời gian tham gia:

– Form đăng ký tham gia cuộc thi được mở từ ngày 7.7.2024 đến hết ngày 9.7.2024 Sau thời gian này BTC sẽ không nhận thêm đăng ký.

– Thời gian bình chọn cho các VĐV tham gia từ khi có thí sinh gửi đăng ký đến hết ngày 14.7.2024.

 

🎯Tiêu chí chấm điểm:

– 50% lượt bình chọn đến từ Website.

– 50% điểm từ BTC dựa trên các tiêu chí dưới đây:

+ Tính thẩm mỹ: 2 điểm

+ Ý tưởng sáng tạo: 1 điểm

+ Ý nghĩa và thể hiện tính cách cá nhân: 2 điểm

 

🧨Lưu ý: Một số quy định khác, quý VĐV tham gia vui lòng đọc kỹ:

Giải thưởng chỉ dành cho VĐV có mang BIB chính chủ của cả hệ VĐV và hệ Cán bộ CNV tại Hậu Giang, tham gia cự ly 5km, 10km, 21km, 42km tại giải Vietcombank Mekong Delta Marathon 2024. Người tham gia phải tuân thủ các thể lệ và quy định của cuộc thi.

– VĐV nên đầu tư trang phục độc đáo, thể hiện được tính cách cá nhân, sáng tạo về thẩm mỹ và ý nghĩa khi tham gia chạy vào ngày 7.7.2024. 

– VĐV phải đăng ký tham gia bằng bức ảnh chụp bộ trang phục trên đường chạy giải Vietcombank Mekong Delta Marathon 2024. Mỗi VĐV chỉ được gửi 1 ảnh, trong trường hợp VĐV gửi nhiều ảnh thì BTC sẽ chỉ tính điểm ảnh đầu tiên.

– Trường hợp BTC tìm ra ảnh đẹp hơn so với ảnh VĐV đăng ký, BTC sẽ tự động thay đổi và không báo trước.

– BTC sẽ gửi giải thưởng đến VĐV sau 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

– Nếu phát hiện có trường hợp gian lận, BTC sẽ tự động loại VĐV khỏi cuộc thi và không báo trước.

– Mọi quyết định cuối cùng thuộc về BTC.

 

😜 Chuẩn bị ngay cho mình bộ cánh thật đẹp để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm độc đáo và nhận giải thưởng hấp dẫn nhé!

——————————–

 

✨SHINE YOUR INDIVIDUALITY, IGNITE YOUR PASSION WITH THE VIETCOMBANK MEKONG DELTA MARATHON 2024 COSPLAY CONTEST✨

Do you want to be different? Are you passionate about running? Let’s shine together at this year’s Cosplay Contest!

Attractive prizes for the 6 most unique and most voted costumes are 1,000,000 VND. This is a great opportunity for you to assert yourself and pursue your passion.

⏰ Participation time:

– The contest registration form is open from July 7, 2024 to July 9, 2024. After this time, the Organizing Committee will not accept any further registrations.

– Voting time for participating athletes is from the time the contestants submit their registration until July 14, 2024.

🎯 Scoring criteria:

– 50% votes from the website.

– 50% points from the Organizing Committee based on the following criteria:

+ Aesthetics: 2 points

+ Creative idea: 1 point

+ Meaning and personality expression: 2 points

🧨 Notes: For other regulations, please read carefully:

– Prizes are only for athletes who have their own BIBs for both the Athlete system and the Hậu Giang Civil Servants and Officials system, participating in the 5km, 10km, 21km, 42km distances at the Vietcombank Mekong Delta Marathon 2024. Participants must comply with the rules and regulations of the competition.

– Athletes should invest in unique costumes that reflect their personality, are creatively aesthetic and meaningful when participating in the run on July 7, 2024.

– Athletes must register to participate by submitting a photo of their costume on the Vietcombank Mekong Delta Marathon 2024 race course. Each athlete can only submit 1 photo. If an athlete submits multiple photos, the Organizing Committee will only score the first photo.

– In case the Organizing Committee finds a better photo than the one registered by the athlete, the Organizing Committee will automatically change it without prior notice.

– The Organizing Committee will send the prizes to the athletes within 7 days after the announcement of the results.

– If any cheating is discovered, the Organizing Committee will automatically disqualify the athlete from the competition without prior notice.

– All final decisions belong to the Organizing Committee.

Get ready your beautiful costume right away to not miss the opportunity to have a unique experience and receive attractive prizes! 🤗